Så kan olika ärrtyper se ut

Alla ärr ser inte samma ut. De kan variera i storlek, form och djup beroende vad det är som orsakat dem. Enligt olika informationskällor om ärr samt hur man tar bort dem visar att ett det finns ett flertal sorter.

Insjukna ärr bildas när fettet under huden är så pass skadat att det inte återbildas. Skadad fettvävnad brukar sällan återskapas och resultat blir att huden ovanför blir insjunken. Insjunkna ärr inträffar vanligast i samband med acneärr eller misslyckad behandling av hypertrofa ärr samt keloider.

Mogen ärrvävnad har läkt helt men det kan variera hur väl ärret smälter in med den omgivande huden. Ärr försvinner inte naturligt och kommer inte att se ut som oskadad hud även under de bästa förutsättningarna. Hur väl ärret smälter in med den omgivande huden beror även på storleken eller djupet på skadan. En liten skada läker lättare och får oftast ett mer naturligt utseende medan större skador får oftast ärrvävnad som skiljer sig mer från resten av huden.

Hypertrofa eller keloida ärr är orsakas av likartade fenomen. Ärrvävnad som är tjock och upphöjd är det typiska tecknet. Ärrvävnad som växer till sig inom ärrets ursprungliga storlek kallas för hypertrofiskt. Om ärret växer utanför gränserna för den ursprungliga skadan kallas för keloid. Båda sorter är till största delen ärftligt betingande och individer med mörk hudtyp har större benägenhet att drabbas. Risken att få keloider eller hypertrofa ärr är störst på överkroppen och minst på underkroppen. Individer som är mellan 10-30 år gamla har dessutom större risk att drabbas än personer under 10 år eller personer över 30 år.

Diastas är ett namn på oftast menar fenomenet ärrvidgning. Detta sker främst om en hudskada sträcks ut under läkeprocessen, vad som kan hända då är att ärret vidgas. Diastas sker främst i samband med operatioer och skuldror drabbas särskilt ofta av fenomenet.
Sammandragna ärr kallas ofta för ärrkontraktur och begreppet syftar till att huden dras på skadan dras samman. Detta sker vanligast i samband med brännskador som drabbar större områden.

Hyperpigmentering är ett begrepp för ärrvävnad som antar en mörkare ton än omgivande hud. Färgförändringen kan vara permanent eller tillfällig. Individer med mellanmörk hudtyp löper störst risk att få permanent hyperpigmentering. Tillfällig hyperpigmentering inträffar när missfärgningen finns ytligt i huden och permanent hyperpigmentering händer när missfärgningen återfinns djupare i huden.
Hypopigmenterade ärrvävnad är när ärret är ljusare än den omgivande huden. Detta händer oftast i slutfasen i läkeprocessen. Det kan bero på många olika orsaker men är vanligast för ärr från djup kemisk peeling, slipning av huden, brännskador samt laserbehandlingar som utförts felaktigt.

Atrofiska ärr är motsatsen till hypertrofa eller keloida ärr. Typiska kännetecken är att ärrvävnaden är tunn och skör, den är oftast tunnare än den omgivande huden. Denna ärrtyp är särskilt vanlig i på mitten av större ärrvävnad samt om ärret har utvidgats. Även överbehandling av exempelvis kortisoninjektioner kan orsaka atrofiska ärr.

Detta är celluliter och så får du bort dem

Nästan varje kvinna efter puberteten kommer att få celluliter i varierande grad. En vanlig uppskattning är att cirka 90 % av alla kvinnor som passerat puberteten kommer att få eller har celluliter. Även män kan få celluliter men det är väldigt ovanligt. Den främsta anledningen till att celluliter är så vanligt är hur fettcellerna i underhudfettet är uppbyggt. Mäns underhudsfett är inte organiserat på samma sätt som kvinnor och som en konsekvens av det får kvinnor celluliter ofta medan män sällan får det. Det finns många åsikter hur man blir av med celluliter, och för att hjälpa till att ge en översikt kommer jag att ge en översikt över vanliga metoder och behandlingar för att ta bort dem.  Det mesta av informationen kommer från internet från sidor som så får du slät hud på ben och rumpa, måbra.com, iform.se, sund.nu samt läkarböcker.

Hur effektiva är krämer mot celluliter
Kräm mot celluliter är en enkel och bekväm metod som har tveksam effekt. Det finns många sorters salvor som sägs hjälpa mot celluliter som innehåller aktiva ämnen. Innehållet i krämerna är tänkt att ge huden ett slätrare och finare utseende genom att åtgärda förstorad fettvävnad. Krämer av detta  slag innehåller ofta ämnen som retonider eller aminofyllin. Effekten verkar vara väldigt varierande, för vissa funkar det medan andra upplever ingen eller blygsam effekt.

Kost och motion påverkar mycket
Kost och motion är den billigaste metoden och ger bra, långsiktig reduktion av celluliter. Det behövs inga drastiska åtgärder på kost och daglig motion för att uppnå bra effekt. Regelbunden motion håller kroppen stark och frisk samt håller underhudsfettet på lagom nivå. Även huden mår bättre vilket visar sig i vital hud som minskar celluliters synlighet. Det spelar mindre roll vad det är för motion, det viktigaste är att det sker regelbundet. En balanserad diet med mycket grönsaker, fettsnålt kött , mycket fibrer och frukter samt fet fisk hjälper dig att hålla kroppen i trim samt få lagom mängd underhudfett.  En kombination av motion och bra kost kan hålla besvär med celluliter borta och är den bästa långsiktiga lösningen.

Injektionsbehandlingar
Injektioner med ämnen som på olika sätt åtgärdar underhudsfettet kan reducera celluliter. Behandlingen utförs på särskilda kliniker eller hos plastikkirurger. Priset varier mycket, från 1000-2000kronor per behandling, och det behövs nästan alltid ett flertal behandlingar för uppnå önskad effekt.  Effekten för att ta bort celluliter är generellt sett bra men varierar beroende på vilket ämne som används. Ett par ämnen som används är corbox therapy, Alpha antagonister, Aminosyror, Kollagenas, Metylxantiner samt Pentoxifylline.
Terapeutisk hudvårdsbehandlingar kan ha viss effekt mot celluliter. Ett par sorters metoder som kan hjälpa för att bli av med celluliter är bland annat massage, värmeterapi, ultraljudsbehandling, elektrisk stimulering av huden samt radiovågsbehandling. Terapeutisk hudvård utför vanligen på speciella kliniker och priset varierar mycket. Tanken med behandlingarna är att bearbeta huden och behandla fettvävnaden för att reducera synligheten av celluliter.

Vad är koppning?
Koppning är en gammal metod för kroppsterapi som tros komma från traditionell kinesisk läkekonst. Metoden fungerar genom att trycka ett eller flera kärl mot huden skapas det ett undertryck som suger in huden mot kärlet. Undertrycket tros stimulera ligament, muskler, hud och blodcirkulation. Koppning kan fungera mot celluliter på ett liknade sätt som terapeutiska hudvårdsbehandlingar.