Pantbrev

Pantbrev är ett dokument utfärdat med hjälp av myndigheten Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Pantbrevet lagras elektroniskt hos lantmäteriet och kontroller görs där direkt, en utskrift kontrolleras hos lantmäteriet.

Pantbrev ger långivare en pant i en fast egendom specificerat som ett belopp. De flesta utfärdade pantbreven gällar privatbostäder och avser panter för huslån. Ett hus/fastighet kan ha flera pantbrev utfärdade på olika belopp. Pantbreven kan vara fördelade hos en eller flera långivare som oftast är banker.

Pantbrevet används av banken som säkerhet för ett lån där panten ger rätt till ett visst värde av av den pantsatta fastigheten. För att bankerna ska veta hur stora belopp som en fastighets pansatts för utfärdas ett gravationsbevis där alla panter i fastigheten framgår. Pantbrevet i sig är ett intyg på att en inteckning gjorts i fastigheten hos lantmäteriet.

Pantbrevet är bundna till en fastighet
Pantbrev är knutna till en specifik fastighet och när fastigheten byter ägaren tillhör de fortfarande samma hus och därmed den nya ägaren. Behöver man låna pengar för att köpa sin fastighet (ej ovanligt) och det finns pantbrev utfärdade redan på belopp mindre än eller lika med lånet behövs inga nya pantbrev utfärdas. I takt med att lånet amorteras blir pantbreven mer värda än den lånade summan och banken säkerhet mycket god.

Pantbrev kostnad
När man skall ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån. Normalt utför banken administrationen av pantbrev mot en expeditionsavgift. Pantbrevet kostar i regel en procentsats (2 %) av pantbrevsbeloppet. Utöver procentsatsen tillkommer även en fast avgift per uttaget pantbrev (375 sek).
Pantbrevet är knutet till fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter.

Elektroniska pantbrev
Förr i tiden var pantbrev ett värdefullt och viktigt dokument som bar både stämplar och t.o.m sigill om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Dessa gamla pantbrev gäller i vissa fall fortfarande, trots att de kan vara mycket gamla och kan även i vissa fall även ha ett samlarvärde. Idag lagrar och utfärdar lantmäteriet alla pantbrev elektroniskt. Även äldre pantbrev har i stor utsträckning
konverterats till lantmäteriets register för datapantbrev.